top of page

Persondata

Håndtering af persondata

 

Gældende pr. 01.12.2021

Generel information

LOHTUZ.COM er glade for din interesse for vores produkter og ydelser. Det er meget vigtigt for LOHTUZ.COM, at vi beskytter og respekterer dit privatliv. Det er altid vores intention og mål at behandle dine data forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Ifølge Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen) af 27. april 2016, har du ret til at blive informeret om behandlingen af personoplysninger.

De personlige oplysninger du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formål. Men det er vigtigt, at du læser disse vilkår og betingelser omhyggeligt, så du forstår hvorfor og hvordan vi behandler dine persondata.

Når du køber produkter og bruger tjenester hos os, eller browser på vores hjemmeside fra din computer, mobiltelefon, eller mobilapplikation, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer nærværende vilkår og betingelser. Hvis vi opdaterer dem, og du fortsat bruger vores tjenester, accepterer du hermed også de nye vilkår.

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er LOHTUZ.COM defineret som dataansvarlig, som indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående vores vilkår og betingelser eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os:

LOHTUZ.COM

CVR.nr: 28836112

Jernbanegade 3

8881 Thorsø

Tlf: 44 11 79 13

kontakt@lohtuz.com

 

Hvad er persondata

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller tilmed billeder og dynamiske IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside eller en del af vores tjenester, sikrer vi altid, at dette sker med et klart og udtrykkeligt samtykke, så du præcis ved, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.

Hvornår indsamler LOHTUZ.COM persondata

Når du bruger vores tjenester, vil du som oftest give informationer som navn, adresse, e-mailadresse, finansielle informationer, samt øvrige informationer som er nødvendige for at LOHTUZ.COM kan tilbyde dig vores service.

Vi indsamler personoplysninger på følgende måde:

 • Når du køber varer online eller surfer på vores hjemmeside.

 • Når du bestiller en ydelse eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.

 • Når du opretter dig som af LOHTUZ.COM.

 • Når du opretter og bruger din LOHTUZ.COM profil.

 • Når du bruger eller interagerer med vores tjenester.

 • Når du deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser.
   

LOHTUZ.COM registrerer og gemmer f.eks. de oplysninger, du giver til LOHTUZ.COM, når du indgår en aftale med os. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en service, når du benytter vores hjemmeside. Vi bruger ikke oplysninger til andet end det udtrykkelige formål beskrevet her og for at overholde gældende lovgivning.

Anvendelse af persondata i LOHTUZ.COM

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores produkter og gøre din oplevelse bedre, når du interagerer med os.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:

 • Behandling af dit køb og levering af dine varer jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 • Opfyldelse af dit ønske om tjenester jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

 • Forbedring af vores produkter og tjenester jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 • Administration af din profil jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b samt litra f.

 • Opfyldelse af lovkrav jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

 • Statistisk analyse jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Persondata til tredjepart

Korrekt håndtering af dine personoplysninger er meget vigtig for LOHTUZ.COM. Vi ville aldrig sælge, offentliggøre eller på nogen måde viderebringe oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke eller hvis det ikke er nødvendigt for at fuldføre en transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning. Vi bruger ikke dine informationer til andre formål end beskrevet i nærværende Persondatapolitik.

Vi kan viderebringe dine oplysninger til udvalgte behandlere, efter individuel, for at kunne levere vores service til dig. f.eks. videregiver vi informationer til behandlere, der er berettiget til at benytte dine oplysninger i forbindelse med et behandlingsforløb.

Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med, modtager vi muligvis også dine informationer. Det kan for eksempel være betroede partnere, der behandler markedsføring, økonomi, reklame og betaling.

Det er LOHTUZ.COMs ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt. Derfor stiller LOHTUZ.COM høje krav til vores partnere, når dine personoplysninger bliver brugt uden for LOHTUZ.COM. Vi sikrer derfor altid, at vores partnere garanterer, at dine personoplysninger er beskyttet.

Opbevaring af persondata i LOHTUZ.COM

Hos LOHTUZ.COM opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du bruger vores servicer. Vi beholder og bruger også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser og håndhæve vores aftaler.

LOHTUZ.COM er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre mod uautoriseret adgang og anvendelse, ødelæggelse, ændringer eller offentliggørelse af dine personoplysninger fra enhver enkeltperson eller organisation. For at sikre tryghed og beskyttelse for dig er det kun et begrænset antal personer med et sagligt behov, der har adgang til persondata.

LOHTUZ.COM tager alle forholdsregler for at sikre, at vores hjemmeside ikke indeholder virus eller andet, der relaterer sig dertil. Men vi kan aldrig garantere en fuldkommen sikkerhed ved dataoverførsler. Det betyder, at der kan være risiko for, at andre uberettigede tiltvinger sig adgang til oplysninger, når de sendes og opbevares elektronisk.

Vi garanterer derfor ikke, at vores hjemmeside er fri for virus og fraskriver os ethvert ansvar for tab som følge af dette. Vi anbefaler dig, at du beskytter dig selv og dine oplysninger ved at lukke din browser efter brug, logger ud af dine konti, installerer antivirus software og løbende opdaterer software og apps.

LOHTUZ.COM kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der måtte opstå som følge af brug af vores tjenester, som følge af indbrud i LOHTUZ.COMs systemer eller andre driftsforstyrrelser, som LOHTUZ.COM ikke er ansvarlig for. Du afgiver derfor dine oplysninger på eget ansvar. Hvis uberettigede skulle få adgang til dine informationer, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, og straks påbegynde afhjælpning af situationen ved brug af de fornødne værktøjer.

Sletning af persondata i LOHTUZ.COM

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Dine rettigheder

Som kunde i LOHTUZ.COM kan du ved forespørgsel få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. Hvis kundeforholdet ophører, gemmes identitets- og transaktionsoplysninger i fem år i henhold til bogføringsloven, hvidvaskningsloven og logningsbekendtgørelsen.

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse om relevante ændringer af dine oplysninger. Du kan kontakte os nedenfor og meddele os om dine ændringer.

Dit samtykke er frivilligt. Fortryder du, har du mulighed for nemt at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 18 år. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi behandler personoplysninger fra et barn, uden forældres eller værges samtykke, vil vi gøre alt for at fjerne informationerne. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn har givet os personoplysninger uden forældre eller værges samtykke, kan du kontakte vores kundesupport.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren anvender og besøger. Du kan læse mere om, hvilke cookies vi anvender, formålet med indsamlingen og hvordan du kan slette eller afvise dem i vores cookie politik.

Kontakt os

Hvis du vil have mere information, ændre eller slette dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan enten skrive til os på adressen LOHTUZ.COM, Tungelund Bakker 26, 8881 Thorsø eller via mail på; kontakt@lohtuz.com

Du har også mulighed for at klage over LOHTUZ.COM´s behandling af dine personoplysninger. Klagen skal indgives til det danske Datatilsyn.

Ændringer
Den konstante udvikling indenfor informationsteknologi betyder, at det kan blive nødvendigt at ændre i vores behandling af personoplysninger for at sikre dine data. LOHTUZ.COM forbeholder sig derfor retten til at ændre og opdatere disse betingelser. Hvis dette skulle forekomme, korrigerer vi selvfølgelig dokumentets opdateringsdato øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer, giver vi dig besked i form af en meddelelse på LOHTUZ.COM.dk

bottom of page